ชื่อเรื่อง : ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 อ่านต่อ
ชื่อไฟล์ : y9QVh4lSat120728.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : อบต.กุดค้า ขอแจ้งท่านผู้ปกครองทุกท่านให้ทราบว่า เนื่องจาก สถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทาง อบต. จะแจ้งการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ทราบอีกครั้ง ......สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 042-180664 หรือ ทางข้อความ facebook อบต.กุดค้า